1. PSCBH

  1968

  Provinciale school voor confiserie, banketbakkerij en hotelbedrijf

  Tussen 1968 en 1975 studeerden de eerste alumni af aan de Provinciale School voor Confiserie, Banketbakkerij en Hotelbedrijf. De campus situeerde zich in de Korte van Peltstraat in Antwerpen. Na twee studiejaren kregen deze studenten hun diploma in handen. Tot en met 1970 was dit Hotelbedrijf, Toerisme, Onthaaltechniek wat later Onthaaltechniek en Public Relations werd.

 2. PIVA

  1976

  Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven Antwerpen

  In 1976 veranderde de school niet alleen van naam maar ook van locatie. Het Provinciaal Instituut voor Voedingsbedrijven Antwerpen ontving zijn studenten voortaan in de Desguinlei voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschappen met Public Relations.


 3. PHITC

  1981

  Provinciaal Hoger Instituut voor Toegepaste Communicatie

  De opleiding bleef nog twee jaar op dezelfde campus maar de naam van de opleiding kreeg een andere wending. Vanaf nu studeerde je Toegepaste Communicatie aan PHITC. In 1982 verhuisde de opleiding naar de campus in de Frankrijklei. Vanaf september 1990 werd de opleiding met een jaar uitgebreid zodat specialisatie mogelijk werd. In het tweede jaar kon je kiezen voor de optie Bedrijfscommunicatie of voor de optie Pers en Voorlichting

 4. PHIAM-PHICOM

  1991

  Provinciaal Hoger Instituut Antwerpen - Provinciaal Hoger Instituut voor Communicatie Mechelen

  In 1991 fuseerden het toenmalige PHITC met het Provinciaal Hoger Instituut Antwerpen-Mechelen. De school kreeg een dubbele naam, PHIAM-PHICOM, de locatie bleef de Frankrijklei. De opleiding bestond voortaan uit drie studiejaren in plaats van twee. Voorts waren er twee afstudeerrichtingen: ‘ Bedrijfscommunicatie’ en ‘Pers en Voorlichting’.

 5. HPA

  1996

  Hogeschool van de Provincie Antwerpen

  In 1996 onderging de hogeschool nogmaals een naamsverandering en werd de opleiding Communicatiebeheer genoemd. Het departement werd officieus ‘Frankrijklei’ genoemd, omdat de hoofdingang zich daar bevond. Er was echter nog een ingang waarlangs de meeste studenten binnenkwamen en dat was via de Quellinstraat.

 6. Plantijn

  2000

  Plantijn Hogeschool van de provincie Antwerpen

  In 2000 leek de naam al iets meer op die van nu. Vanaf dan vond je de opleiding in de Meistraat. De naam van de opleiding veranderde wel een paar keer. In het begin kon je Communicatiebeheer studeren met twee mogelijke opties: Pers en Voorlichting, PR en Bedrijfscommunicatie . Ook de voortgezette opleiding Internationale Communicatie leverde vele studenten af. In 2004 werd Journalistiek een volwaardige optie. Vanaf dan was er de mogelijkheid om te kiezen tussen Commerciële Communicatie en Public Relations binnen de optie Communicatiemanagement.

 7. Artesis Plantijn

  2013

  Artesis Plantijn Hogeschool

  In 2013 fuseerden Artesis Hogeschool en Plantijn Hogeschool tot Artesis Plantijn Hogeschool. Of kortweg AP Hogeschool. De hogeschool is nog steeds te vinden in de Meistraat. Hier studeren nog elk jaar veel studenten af met een diploma Journalistiek of Communicatiemanagement .